אחדות - בית הכנסת
בית כנסת "אחדות" בהרצליה נוסד בשנת 1933 תרצ"ג, בדירתו של ר' אנשל דרייפוס.
לאחר מכן עבר בית הכנסת לביתו של מר מרטין יפה ובשלב הבא לצריף ברחוב בן גוריון, מול בית הכנסת הגדול. בתחילת הדרך שימש הצריף כנגריה בימות החול ורק בשבתות ובחגים הוסב לבית כנסת.

בית כנסת "אחדות" נוסד על ידי יהודים ציוניים שעלו ארצה לפני חורבן יהדות אירופה, כבית תפילה של עולי גרמניה ומערב אירופה כדי לשמר מורשת יהדות אשכנז. נוסח התפילה - אשכנז, והתבסס על מנהגים ולחנים שהיו מקובלים בפרנקפורט שבגרמניה עד לעליית הנאצים. בשנות השלושים ותחילת שנות הארבעים, כשהרצליה מנתה רק אלפים ספורים של תושבים, היתה האוכלוסיה יוצאת גרמניה בעלת משקל גבוה יחסית.

לימים הנוראים שכרו את בית הקולנוע "השרון". בית הכנסת קיבל השראתו מקהילת איחוד "שיבת ציון" בתל-אביב, ואחד מרבניה, הרב יששכר יעקובזון, היה מגיע לשבתות וחגים להרצליה.

מתחילת שנות הארבעים ועד שנות התשעים הונהגה הקהילה על ידי קומץ פעילים "משוגעים לדבר" ונשותיהם:

מנחם אונא ורעייתו רות ז"ל- מנחם ז"ל היה בעל קורא ובעל תפילה בקהילה במשך כחמישים שנה בהתנדבות.

יהודה דורפצאון ורעייתו טובה ז"ל - יהודה ז"ל היה במשך שנים רבות יו"ר הוועד והרוח החיה בפעילות הקהילה.

ד"ר שמואל דרייפוס ורעייתו רות ז"ל - בבית אביו של שמואל הוקם המניין. ד"ר דרייפוס, הרופא הוטרינר המיתולוגי של הרצליה והסביבה. היה נותן שיעורי תורה ופרשת שבוע והיה חבר ועד במשך עשרות שנים.

ר' אברהם (אלברט) שטראוס -  הקידוש שלו בבית הכנסת בלילות שבת ריכז סביבו עשרות מילדי הקהילה. היה חבר ועד במשך עשרות שנים.

בשנת תשמ"ג - 1983 , עבר בית הכנסת למשכן הקבע שלו ברחוב הכוזרי בעיר.

בית הכנסת כיום

בבית הכנסת מתפלל הרב דוד הורדן, רב דרום העיר, ראש הגרעין התורני ומרבני צוהר.
בבית הכנסת מתקיימות בימי חול שתי תפילות ביום-שחרית וערבית, ושיעורים שונים, לרבות שיעור בדף היומי.

הקהילה מקדמת בברכה אורחים וחברים חדשים (בהתאם לתנאי הקבלה לחברים).
בית הכנסת מקבל בברכה בעלי שמחות - בר מצוות, חתנים ועוד.
הקהילה ממומנת מדמי חבר ומתרומות חברים, אורחים, ובעלי שמחות.
ר' אנשל דרייפוס.
כרטיס כניסה למתפלל
הימים הנוראים-ה'תש"ב
דף יומי
מעט היסטוריה
בית כנסת "אחדות הרצליה ע"ש חיה ומשה גניש ז"ל
רח' הכוזרי 3 - הרצליה
עמותה רשומה מס'   580041937
(לצפיה משופרת יש לאפשר Activex)