לוח זמני תפילות ושיעורים
חורף תשע"ה
הערות שבת ערב
שבת
ימי
חול
בחלק מימי החורף (בהתאם לשעת הזריחה) תתחיל התפילה בשבת ב 07:50 08:00 06:15 06:15 שחרית
אחרי מנחה שניה מתקיימת סעודה שלישית


* בקיץ מנחה גדולה בשעה  13:20
גדולה - *12:30
שניה  - 15 דקות לפני זמן הדלקת נרות
10 דקות לאחר זמן
הדלקת נרות
------ מנחה
אחרי סעודה שלישית בצאת השבת מיד אחרי תפילת מנחה וקבלת שבת 08:15 ערבית
רח' הכוזרי 3 - הרצליה    (עמותה רשומה מס 580041937)
בית כנסת "אחדות" הרצליה