רח' הכוזרי 3 - הרצליה    (עמותה רשומה מס 580041937)
בית כנסת "אחדות" הרצליה