תורמים יקרים!


חובה נעימה לנו להודות לכם על תרומתכם לבית הכנסת  "אחדות
  " עמותה רשומה מס 580041937.

לעמותה אישור לפי סעיף 46 והתרומה מקנה זיכוי לצרכי מס!

ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון 56970330 בנק 10 סניף 948  - (בל "ל סניף סוקולוב הרצליה)

או בשיק למוטב בלבד לפקודת  "אחדות "  ונבקש לשולחו לת.ד 3052 הרצליה ב 4613001.

יהי רצון שתמשיכו ותזכו להימנות על חוג ידידנו היקרים והתורמים לצורכי הציבור בקהילתנו.

ויהי נועם ה' עליכם ועל בני ביתכם ברוב טוב, בריאות ושמחה.
רח' הכוזרי 3 - הרצליה    (עמותה רשומה מס 580041937)
בית כנסת "אחדות" הרצליה