ברשימת הקשר תמצאו את בעלי התפקידים האחראים לנושאים השונים בבית הכנסת
ניתן להתקשר בטלפון או לשלוח דוא"ל ע"י לחיצה על קישורית התפקיד.
דוא"ל טלפון הערות
תאום בר-מיצווה 050-6666023 (SMS אריה ביגר  (עדיף
תשלומים
052-3387798

אביגדור טאוב
מורים לבר מצוה
הרב אשר 050-6341770  
הרב מאיר 052-6566986  
יעקב 052-8886434  
מורים מ"מכון מעיין" בהרצליה
077-7133323
052-3114682
 
רח' הכוזרי 3 - הרצליה    (עמותה רשומה מס 580041937)
בית כנסת "אחדות" הרצליה