אחדות - בית הכנסת
מידע על תרומות


תורמים יקרים!


חובה נעימה לנו להודות לכם על תרומתכם לבית הכנסת "אחדות" עמותה רשומה מס 580041937.

לעמותה אישור לפי סעיף 46 והתרומה מקנה זיכוי לצרכי מס!
ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון 56970330 בנק 10 סניף 948 (בנק לאומי, סניף סוקולוב הרצליה)
או בשיק למוטב בלבד לפקודת "אחדות" ונבקש לשולחו לת.ד 5581 מיקוד 4649719 הרצליה.
יהי רצון שתמשיכו ותזכו להימנות על חוג ידידנו היקרים והתורמים לצורכי הציבור בקהילתינו

ויהי נועם ה' עליכם ועל בני ביתכם ברוב טוב, בריאות ושמחה.
מידע על תרומות
להצגת אישור ניהול ספרים תקין - לחץ כאן
להצגת אישור פטור ממס - לחץ כאן
ב"ה
בשעה טובה הותקן בבית הכנסת אמצעי במאפשר תשלום באמצעות כרטיס אשראי בכל עת ובכל שעה בכדי להקל על ציבור המתפללים להשלים את חובותיהם, נדריהם ותרומותיהם. הגבאים מקבלים הודעה אוטומטית על התרומה ומפיקים לתורם קבלה המזכה אותו בפטור ממס על סכום התרומה.
בית כנסת "אחדות הרצליה ע"ש חיה ומשה גניש ז"ל
רח' הכוזרי 3 - הרצליה
עמותה רשומה מס'   580041937
(לצפיה משופרת יש לאפשר Activex)