אחדות - בית הכנסת
מידע על תרומות


תורמים יקרים!


חובה נעימה לנו להודות לכם על תרומתכם לבית הכנסת "אחדות" עמותה רשומה מס 580041937.

לעמותה אישור לפי סעיף 46 והתרומה מקנה זיכוי לצרכי מס!
ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון 56970330 בנק 10 סניף 948 (בנק לאומי, סניף סוקולוב הרצליה)
או בשיק למוטב בלבד לפקודת "אחדות" ונבקש לשולחו לת.ד 5581 מיקוד 4649719 הרצליה.


יהי רצון שתמשיכו ותזכו להימנות על חוג ידידנו היקרים והתורמים לצורכי הציבור בקהילתנו,
ויהי נועם ה' עליכם ועל בני ביתכם ברוב טוב, בריאות ושמחה.
להצגת אישור פטור ממס - לחץ כאן
מידע על תרומות
להצגת אישור ניהול ספרים תקין - לחץ כאן
בית כנסת "אחדות הרצליה ע"ש חיה ומשה גניש ז"ל
רח' הכוזרי 3 - הרצליה
עמותה רשומה מס'   580041937
(לצפיה משופרת יש לאפשר Activex)